Inicijativa za održivu urbanu mobilnost je organizacija koja deluje u sferi civinog sektora na podizanju nivoa svesti građana/ki o savremenim i alternativnim vidovima mobilnosti i javnog života u urbanim sredinama primenom novih tehnologija koje su u skladu sa etikom  održivosti.

Globalna tendencija migracije stanovništva u gradove donela je pred celokupno društvo zadatak za prevazilaženjem opterećenja na svakom nivou života u urbanim sredinama; emisija štetnih materija, zagušenje saobraćajnica i trotoara privatnim vozilima, nedostupnost javnih prostora, smanjenje zelenih površina, kultura otuđenih individua, samo su neki simptomi nemogućnosti osnovne infrastrukture  da odgovori na potrebe sve mnogoljudnijih  gradova. U tom smislu, društva Evropske unije još u predhodnom veku započela su promišljanje o reorganizaciji koja bi otvorila prostor za primenu ekoloških tehnologija, dok je javnost u Srbiji tek odskora počela da postavlja pitanja o životnoj sredini kao merilu razvijenosti i održivosti u ekonomskom i socijalnom pogledu.

Inicijativa Za održivu Urbanu Mobilnost želi da unapredi dijalog o global-lokalnim aktuelnostima u zajednici kroz edukaciju, implementaciju već postojećih rešenja i osmišljavanje novih pristupa u cilju funkcionalnosti grada. Korišćenjem obnovljivih izvora energije, revitalizacijom javnog prevoza, otvaranjem javnih prostora za građanske inicijative,širenjem ideje uzajamnosti, pritiskom javnosti za ekološki odgovornim tržištem, dakle, svestranom primenom novih tehnologija, društvo u Srbiji je u prilici da iskoristi svoju industrijsku nerazvijenost i pređe na savremene principe ekološkog, ekonomskog i socijalnog održivog razvoja.