IZUM je neprofitna organizacija. Sva novčana i druga materijalna sredstva koja su na raspolaganju koriste se isključivo za unapređenje ciljeva proklamovanih u misiji i Statutu, i na način predviđen odlukama Skupštine. 

Pozivamo sve kompanije koje žele da budu deo opšteevropskih tendencija ka promociji ideje održivosti, na saradnju koja ce postaviti ekološke standarde na srpskom tržištu.